Skillnader mellan finsk och svensk skolan

Jullov – tänk om vi använde tiden för att nå målet med att alla barn som går i årskurs 3 för att skapa läsförståelse. Likvärdigheten innebär i Finland att barnen har lärt sig läsa när de är börjar vårterminen. De som ligger efter i skolan kommer alla klara av målet.

Ja, det var vad jag läste en diskussion om nödvändigheten med långa skoldagar. Då kunde skolans olika resurser finnas till hands för både de som är snabba som långsamma med inlärningen. Skoldagarna började klockan 8 och slutade 16.30.

I Sverige har vi sommarlovsskola. Det är förståeligt eftersom det finns mycket mer tid att ta tillvara. Kanske kan vi erbjuda pedagogiskt stöd tidigare?

Å andra sidan. DN Debatt publicerar idag en korrelation mellan psykisk ohälsa och ökad konsumtion. Cecilia Solér, Handelshögskolan i Göteborg menar att konsumtionsrelaterad stress behöver uppmärksammas och söker ett samband till varför barnen mår dåligt.

De svåraste motståndarna till tidiga mornar är naturligtvis de som älskar spela dataspel långt in på nätterna. Ofta behöver de sova till klockan 11 och vill hellre börja skolan klockan 12 och sluta klockan 18.

Det viftar vi bort med en axelryckning.

Två av de mest googlade frågorna om finska skolan är varför skoldagarna måste vara så tråkiga och börja så tidigt. I Sverige handlar frågorna på Google om varför skolan är viktig och därefter kommer skolmaten och diskussion om något så föråldrat som skoluniform.

För att få en klarar bild av finska skolan behöver jag nog spendera några dagar i den. Min mor som gick finska skolan i Helsingfors har sedan jag var barn sagt att finska skolan är bättre.

Därför finns det anledning att återkomma med mer vetenskapligt stoff. Den här artikeln återspeglar endast diskussioner på nätet.