När skolan blir en guldgruva

Idag meddelar Kent Pettersson, (S), ordförande i barn- och ungdomsnämnden för SN att risken för att få plats med sitt barn i förskolan inom fyra månader är stort, vilket också är ett lagkrav. Hans bild är att det behövs en permanent lösning till Arnö. Idag finns det 38 förskolor i Nyköping, då enligt kommunens hemsida.

I Skollagen 8 kap 14 § står det att ”när vårdnadshavare har anmält önskemål om förskola med offentlig huvudman ska kommunen erbjuda barnet förskola inom fyra månader.” Om placeringen i 15 § står det att ”ett barn ska erbjudas plats vid en förskoleenhet så nära barnets eget hem som möjligt. Skälig hänsyn ska tas till barnets vårdnadshavares önskemål.”

Behoven är störst på Arnö och innerstaden där det är lättast att placera modullösningar på Annagården. Situationen förväntas bli värre till sommaren, skriver SVT lokalt.

Tidigare har jag under dagen belyst orsakerna i siffror: Födelseöverskott på 70 barn, 125 i inflyttningsöverskott vilket innebär fler barnfamiljer och ett invandringsöverskott på 404.

Skollagen 2 kap 13 § kräver också att ”endast den som har legitimation som lärare eller förskollärare och är behörig för viss undervisning får bedriva undervisningen” och att regeringen kan meddela undantag från kravet på legitimation.

Det här påverkar naturligtvis, och Kent Pettersson (S) säger på kommunens hemsida idag: ”I Nyköping, precis som i Sörmland och i hela Sverige står vi inför en utmaning inom förskola och skola där bristen på utbildad personal är stor. Vi satsar extra på kompetensutveckling och stöd för vår personal – något som jag tror är en bra grund för att rekrytera rätt personal till våra verksamheter.”

Nu tror jag personligen på Marte Meo kan vara till stor hjälp för pedagogiken. I ett senare skede kan lärare via en mobiltelefon utbilda varandra efter att de fått lära sig metoden. Dessutom blir videoredigering viktigt att lära sig, vilket är mer tillgängligt idag än på 1970-talet.

I en kritisk insändare skriver ”en vanlig förälder” i SN: ”Den allvarligaste var att man inte hjälpte de svaga, de som kom efter med studierna. Fanns inga rutiner. Det blir dubbel segregation om man kommer ut från skolan med dåliga betyg. Man slås ut i samhället.”

I praktiken är det smärtsamt för hela Sverige när elever inte klarar betygen till minst gymnasiets .

Svensk Demenscentrum har adopterat metodiken: ” Från motstånd och hjälplöshet till samarbete och egna initiativ och även en förändring från negativt till mer positivt kroppsspråk. Det positiva resultatet har medfört att Marte Meo-terapeut-/vägledarutbildning i psykogeriatrik nu subventioneras med statliga medel i Norge.”

Så helt klart behöver skolan bli en guldgruva för solidariskt beteende. Vi lever också i en tid då det personliga mötet avgör vart vi hamnar i samhället. Att utrusta personal med extra kommunikativa resurser kan aldrig vara fel.