Är realpolitikens dagar tillbaka?

I en tweet 31/7 2017 skrev president Donald Trump aktiemarknaden nådde högsta nivån och att arbetslösheten sjunkit till lägsta nivå på 17 år. Då var arbetslösheten 4,3 procent.

Nu undrade New York Times några dagar senare om uppgifterna stämde och gav Trump rätt, men de kunde också peka på att lönerna inte stigit och att BNP stod i princip stilla med mera.

Frågan är ett halvår efteråt är om amerikanarna har fått det sämre eller bättre? Och vad för positiva som negativa lärdomar kan vi ta av det i Sverige?

Trump poängterade 4/11 2017 i en tweet att den positiva trenden fortsätter: 4,1 procent plus att aktiemarknaden når nya höjder på 5,4 trillioner dollar. Sedan trycket han på i kongressen för att sänka skatten för medelinkomsttagare.

Statsminister Stefan Löfven blir uppmärksammad i Politico där tid ges till att förklara den svenska modellen som beskrivs som etablerad dialog mellan arbetsgivare och arbetare som leder till ökade löner.

Jobbskatteavdraget var ju Alliansens modell för att höja lönen för låg- och medelinkomsttagare.

Svenska modellen är där arbetare tillsammans med arbetsgivare jobbar tillsammans 80 procent av tiden och 20 procent av tiden så diskuteras hur vinsterna ska fördelas.

Ändå är arbetslösheten fortsatt hög, då mellan 7,1 till 7,4 procent (juli 2017). Vad socialdemokraterna främst prioriterat under globala trycket är att undvika fallgropar där lönerna sänks.

Den här formen av låga löner har också gett grogrund för högerextrema grupper.

Nu är Trump oförutsägbar i sina politiska relationer men han är väldigt tydlig i sin kamp för både behålla arbetsgivare i USA och att öka livsvillkoren för arbetare. Då istället för att extrema marknadsliberaler ska kidnappa vinsten.

I Sverige hade vi ju Allra som kidnappade vinsten från pensionssparare.

I ett sådant sammanhang kunde svenska modellen göra störst nytta om den funnits med. Det viktiga här är att socialdemokraterna inte blir uppköpta av ekonomiska krafterna utan vågar hålla sikten klar.

Fast får pensionsspararna tillbaka sina vinster som gått förlorade? Nej, troligtvis inte eftersom de försvann i olika gömmor genom skattetrixande konster med juridiska förtecken.

De som kidnappade vinsten har fått löpa gatlopp och sitta i fängelse.

Den här utnämningen av Thomas Bodström som landshövding i Stockholms län blev en belastning för Stefan Löfven.

Nu en liten bibelvers som avslutningsvis avslutar bitvis med allvar och humor på löv och Löfven.

Den som förtröstar på sin rikedom, han kommer på fall, men de rättfärdiga skall grönska som löv. (Ords 11:28)