Varför gillar kritiker att fälla de som tänker positivt?

Det har varit upplopp i helgen i Brandkärr där 40-tal ungdomar kastat sten på räddningstjänsten. Det började med att någon började elda i den närliggande skolan och sedan krossades rutor. En mamma berättar att alla vet vilka det är, står det i dagens SN. Igår handlade också Agenda i SVT om Hedersförtrycket där barn- och äldreminister Åsa Regnér medverkade.

Det är ganska lätt att farhågorna växer när det kommer till samtal och diskussioner kring en helt annan kultur än vår egen som har andra villkor än våra egna för en samhällsidentitet. Vad är det vi möter och varför gör de så här, tänker de flesta. Några fnyser och knyter handen i fickan och mumlar om otacksamma invandrare.

För egen del har jag själv fått uppleva hedersförtrycket i unga pojkar som kulturella gränsvakter som vaktar kvinnornas tillvaro med järnhand med åtföljande hot mot omgivningen som försöker komma med påtryckningar om förändringar.

I jämförelse med försvars- och säkerhetspolitiken som mer handlade om muskelbyggande och teknikutveckling så är det här verkligt och nära medborgarna. Just de somaliska kvinnornas situation har uppmärksammats en hel del i Stockholm och även här i Nyköping, vilket jag tycker är bra. Att ge dem möjligheter på arbetsmarknaden har varit välkommet, vilket indikerar på att det är lättare att påverka med att förstärka livsvillkoren än annan kringverksamhet. I praktiken är det kommunen som får ta sitt ansvar än Verdandi och Hyresgästföreningen.

Hur ska vi annars komma ur en situation där vi lever i två parallella samhällen där otryggheten ökar? På sätt och vis accepteras parallella samhällen om de co-existerar med varandra, men när det inte fungerar så måste missnöjet utredas.

Jaha, för en etnolog är svaret givet. Här handlar det om att lära känna varandra. Det i sig kan vara tämligen hårresande att upptäcka skillnaderna i de kulturella uttrycken. En viss självkritik kan vara på sin plats.

I ljuset av #metoo så är knappast kulturens finrum heller så vackert jämställda som de själva vill framhävda. Ju högre upp man kommer på samhällsstegen desto större frestelser, brukar jag tänka varnande för mig själv.

Om det inte är frestelser så är det ökad stress. Det är i princip svårt att skydda sig emot i en organisation som landstinget Sörmland där stressen har en förmåga att fräta sig igenom och sätta sig på kroppen. Samtidigt vet läkarna som själva studerat till sig kunskaper som räddar liv att sjukvården är en stressad organisation.

Kontentan är att hemmets värld är guld värd och att ibland är det lättare att fokusera på de egna guldklimparna i vardagen som en solig morgon i november som annars brukar vara den mörkaste och gråaste månaden om året.

Sedan har jag själv fått kritik för att vara för positiv flera gånger av negativa människor. Det kan på sätt och vis bli en sport för de som hyllar kritiken att fälla de positivt tänkande personerna. De blir liksom ensamma i kritikens högborg och vägrar komma ur den. Att kommunikationsavdelningen har som uppgift att måla en bild av kommunen i ljusa och fördelaktiga toner tycker jag därför inte är fel.

För Nyköpings del handlar det om att få fler som jobbar i Stockholm att bosätta sig här, vilket också ökar skatteintäkterna för kommunen. Det i sig har blivit en framgångssaga. Om de ökade skatteintäkterna är mellan 350-500 miljoner så är 10 miljoner en väldigt billig kampanj. Kan Nyköping nischa sig som en barnvänlig och trygg kommun jämförelsevis mot Stockholms puls och brus och att pendlandet vara ett billigt pris att betala jämfört med lägga extra miljoner på ett hus så tycker jag det är bra.

Vart gick sedan skatteintäkterna?

Det är lätt att se det i nämndernas olika budget.

Kom det fram i nyheterna? Nej, så klart.