Att anlägga en kyrka

Inför kyrkovalet har socialdemokraterna i Nyköping ett stort engagemang. En öppen kyrka som inte sätter entréavgift för konserter och underhåll. Nu beskattas medlemmarna via skattesedeln, men hela svenska folket beskattas med begravningsavgiften med 0,246 procent.

Skattesedeln påverkas av medlemmarna vilken församling de tillhör. I Nyköping är det 1,13 procent av den kommunala beskattningsbara avgiften.

Nu mobiliserar sig socialdemokraterna internt för att övertyga de egna i ledet om att de ska gå och rösta. Nu är alla röstande inte medlemmar i partiet, men de har starka socialistiska sympatier.

Det Nyköpingsknutna partiet ”Vår kyrka” har fler borgare än hålen på en Schweizerost. Något om partilistans innehåll skriver Ulf-Göran Widqvist (S).

Lite skämtsamt så kan ”Vår kyrkas lista ”handla om att ”anlägga en kyrka” med tanke på Tage Danielsson och Hans Alfredssons (1931-2017) berättelser.

Nu är det här typiskt sverigedemokraterna strategi att utmåla sig själva och svenska folket som offer för en muslimsk invasion av kulturella fördelar och rättigheter. När sedan Sverige tar emot fler flyktingar så förhöjer det medvetandet hos sverigedemokraternas identitet. När kommunerna anpassar sig till fläskfria måltider så tycker sverigedemokraten att deras svenska lojalitet står under starkaste attack.

Denna form av exkludering av andra som kallas för miniatyrisering. Det är en process där en offeridentitet skapas i jaget. På sätt och vis blir tillvaron förenklad i den här gruppen av liktänkare där identiteten blir en.

Författaren David Brooks menar att jaget behöver berikas med fler identiteter. Göra likt Martin Luther King som bröt sig ur och älskade sin fiender, vände sin andra kinden till och hanterade meningsmotståndarna med kärlek:

Inom sig har kärleken en förlösande kraft”, menade han. ”Och där finns en kraft som så småningom förändrar människor… fortsätt bara att älska dem, då kan de inte stå emot särskilt länge. Å, de reagerar på många sätt i början… De reagerar med skuldkänslor och ibland hatar de dig lite mer under den där övergångsperioden, men fortsätt bara att älska dem. Och genom kraften i din kärlek kommer de att bryta samman under trycket.”

Det är vad som krävs av de personer som vid middagsbordet säger att ”jag tänker rösta på sverigedemokraterna”.

Sluta upp med er enkelspåriga miniatyrisering och kom tillbaka till livet och kärleken. Det finns inget liv i att sluta sig i fruktan för andra människor bara för att de har en annan hudfärg och en annan samhällelig uppfostran än den vi fått.

Sluta se de rötägg som begår brott som normativa. Se våra institutioner som ett hjälpmedel för att integrationen ska fungera bättre. Se att socialdemokraterna verkar för dialog mellan olika trossamfund. Samtal är mycket bättre än stridigheter. Kärlek är starkare än hat och i kärleken finns ingen rädsla.