Lyftkransarmar för hedersförtryck

Idag presenterar regeringen ett program för brottsförebyggande åtgärder i de utsatta områdena. Det gäller särskilt kriminella gäng som styr över området med hjälp av vapen och administration av droger. I bakgrunden finns också extrema islamistiska ideologier som blandar kriminella mål med deras mål. 

Själv tycker jag det är bra att socialdemokraterna tar tag i frågan och att flera aktörer är välkomna att göra detsamma. Att välja Sverige borde vara lika viktigt idag som på början av  1970-talet när mina föräldrar kom till Sverige från Finland. Det fanns de som aldrig lärde sig svenska och ”hatade Sverige” av olika anledningar. En anledning var att de inte hade gjort tillräckligt för att skydda Finland mot Ryssland, eller att skolan där var mer disciplinerad eller dylikt. 

Nu är det en annan tid. Själv tycker jag det är viktigt att de som kommer hit också gör ett aktivt val att vilja vara svenskar. Då för att det är lika möjligt som på 70-talet som idag att leva ett annat samhälleligt liv. Nätet ger också ökade möjligheten för kommunikation men öppnar också upp och ger näring till gängens framfart. 

Våld föder våld. Det är lätt hänt att gängen kidnappas av andra våldsideologier än den egna. 

Kampen för ett tryggare Sverige är att fylla tomrummet med konstruktiva lösningar.  

Morgan Johansson, justiti- och migrationsminister skriver: 

Varje brottsproblem kräver sin specifika åtgärd. Därför måste arbetet bli mer kunskapsbaserat och utgå ifrån den lokala problembilden. Varje del av landet har sina speciella brottsproblem, men de kan alla mötas med olika brottsförebyggande metoder.

Det är i grunden socialdemokraterna som traditionellt äger frågan, vilket gör att jag som tillhör partiet också är en aktör som påverkar. Själv tycker jag det är dags att göra något åt hedersförtrycket. Det behövs en särskild lyftkransarmar för att lyfta ut somaliska kvinnor ur en omöjlig situation. Det gäller naturligtvis inte bara dem, utan alla som är i den livssituationen. Att det behövs särskilt för dem är en hjärtefråga. 

Orsaken till att hedersförtrycket hör ihop med otrygghet är att förtryck föder förtryck. Det går inte att komma från det faktum. Här måste samhället i stort ta ansvar. Inte bara polisen eller domstolsväsendet som gör ett utmärkt jobb med att ge trygghet till flyktingbarnen som får god man. 

Det vore ett stort misstag att tro att endast pengar löser frågan även om 40 miljoner är öronmärkta för ökad trygghet. 

Brandmännen och polisen vill ha mer för att de arbetar med otryggheten. För dem är arbetet påtagligt och de känner sig ofta otillräckliga i sina insatser. 

För den som besöker New York kan se en polis i varje gathörn. Ändå känner sig ingen bevakade av dem. På mitt första besök på Starbucks i New York hade jag en kvinnlig svart polis framför mig i kön. Hon lunkade på som vi alla andra.  

Det är dit jag vill komma. Ju tydligare regler desto mer upplevs tryggheten öka.