Storbritannien missar Nato-målet med 0,02 procent

TISDAG. Ska vi gå med i Nato eller inte? Egentligen  är det inte längre frågan efter att Donald Trump blev president. Frågan är om Europa ska åka gratisskjuts i Nato när amerikanska befolkningen betalar notan och skulle kunna göra mycket mer för att stärka sina egna villkor?

Idag är Nato garanten när det kommer till Europas säkerhet. När ryssarna flyger sina rundor på internationellt vatten i Norden så skickar Nato upp sina jets. Det finns naturligtvis risker i det operationella arbetet som sällan blir en politisk sak då en enskilda operationella händelse sällan leder till en politisk åtgärd i dagordningen. 

Med det är inte samma sak som att oegentligheterna inte existerar. Däremot talar förakräckningsvapnet med större tydlighet än någon annan kommunikationsform till vår känsla för överlevnadsförmåga. Det är en sak. En annan sak som finns i människan är försvarsinstinkten som dyker upp hos varje nybliven förälder som ska skydda sitt barn mot yttre faror.

Där måste försvaret vara totalt eftersom det är avhängigt av barnets överlevnad och frihet att leva ut sin fantasi och frihet. På samma sätt är vi i samhället beroende av militären för att friheten ska finnas. Ja, det tillhör livets paradoxer att förundras över att de som bär ett säkerhetsansvar är de som möjliggör ett fritt och demokratiskt samhälle.

Enligt beräkningar från International Institute for Strategic Studies har Storbritannien (UK) spenderat 1.98% av sin budget på försvaret 2016. De missar målet med 0,02 procent, vilket strider mot premiärminister Theresia Mays uttalande att Donald Trump står bakom Nato till 100%. 

Enligt regeringen (UK) så beror det på valutaväxlingar, men det kan innebära också en diplomatisk miss då Storbritannien läxar upp andra länder som inte tar sitt ekonomiska försvarsansvar. Detta också enligt Sky News

Brexit har också hyllats av Donald Trump som indirekt ifrågasätter EU och Tysklands ledarskap. Exempelvis finns det enlig Trump gott om terrorister i Bryssel som belgisk polis inte gör något åt. 

Hur politiken ska gå till väga här råder ett visst stillastånd. Hoten reduceras till hedersvåld och till ”brottslingar” som är det nya täckordet för flyktingar som begår brott i Sverige. Medierna famlar i vad som är värt att publicera och leder till att ansvariga ser dumma ut i medborgarnas ögon.

Det rör sig om bilbränder som inte rapporteras, hot och misshandel av personer med nyckelfunktioner, hot om självmord mot medborgarskap och även numera verkställigheten av hoten. Migrationsverket framgår som dumma när de inte ger afghanska pojkar och unga vuxna en chans att stanna. Eller att kommuner framgår som dumma som inte bryr sig om sina medborgare framför invandrare.

Å andra sidan ger regeringen 1900kr/dygn för varje flykting. Då fram till sommaren då en halvering är förväntad och orsakar en debatt.

Sedan är införa zoner som moderatledaren Anna Kinbeg Batra förespråkar är aningen överdrivet. Det är som att göra lag av kulturella band vilket känns konstigt. Hur säkerhetspolitiken ska utformas för medborgarnas bästa är ett dagligt fördjupat ämne i den tysta politikens värld där vi rör oss på ett mer personligt plan. 

Där kan enskilda VPN- och tunnellösningar till sina digitala enheter vara viktigare än säkra zoner som tar oss tillbaka till ett apartheidsamhälle.