I ett penndrag skrotades TTIP 

Det omstridda handelsavtalet TPP eller TTIP (Trans-Pacific Partnership) som gjorde fackföreningarna oroliga över försämrade arbetsvillkor, skulle göra stater maktlösa inför storföretagen och tvinga genmodifierade livsmedel in i våra varuhus har skrotats av president Donald Trump. 

Igår skrev han under avtalet som avbröt processen vilken Wikileaks menade var skadlig för demokratin men vars egentliga syfte var att likt ett myrlejon attackera Kina. 

Samtidigt passade Trump på att stoppa bemanningsföretagen som avlastar regeringen i Washington utom i militära och säkerhetsklassade ärenden. 

Vanligtvis är svensk media mycket strikta. De lägger locket på med en giftig attityd. Till viss del gällde det även Obama. 

Nu går vi in i en global diskurs som väcker min analysglädje till liv. 

Skillnaden mellan Barack Obama och Donald Trump är stora.

Obama riktade sin omsorg till de muslimska länderna och kunde initialt starta en demokratisk rörelse i arabiska våren. 

Trump tar istället tjuren i hornen som i det här fallet är Kina. Han tror på öppen konfrontation i handelsförbindelser.

Oron är också stor på försvarsutskottet som är förlagt med yppandeförbud av säkerhetsskäl – mycket på grund av ryska intressen. Trump har hotat med att de europeiska länderna inte ska få åka snålskjuts.

Nato var tänkt som en demokratisk kraft och finansierades av USA på grund av att Europa stod i ruiner efter andra världskriget.

Idag är situationen annorlunda. Europa kan stå på sina egna ekonomiska ben.

Trump närmar sig istället Ryssland som tar ett militärt ansvar och försöker eftersträva en samsyn där. Krimhalvön kommer troligtvis bli en icke-fråga då den sedan 1800-talet varit en militär utpost i likhet med den amerikanska på Kuba. Jämförelsen haltar men behovet är liknande av stormakterna.

Nato är inte välkommet till Ukraina på samma sätt som ryska trupper inte är välkomna på Kuba.

Det rättfärdigar dock inte en invasion. Efter Sovjetunionen fall fick Ukraina Krimhalvön. När oroligheterna började i Ukraina där starka krafter ville kasta ut ryssarna, men det gick som sagt inget vidare och straffade sig hårt.

En viss form av hänsyn till varandras säkerhetsbehov kommer finna sig mellan Ryssland och USA, med fokus på Kina.