Trump: Sweden is a disaster

MÅNDAG. Både SVT och DN har stoppat huvudet i sanden när Donald Trump kritiserar Sverige för att vara en katastrof ur migrationssynvinkel. ”Vi måste vara smarta, inte politisk korrekta”, säger Donald Trump.

Kritiken är kraftfull. Den går inte att missta eller refusera. Det är anledningen till varför nyhetsförmedlingarna helt plötsligt agerar likt strutsar. Rädslan att ge Sverigedemokraterna andrum och uppröra underrättelsetjänsternas korrekturläsare är påtaglig. 

Etablissemanget åker helt enkelt på pumpen och står svarslösa. Kejsaren är naken och nu kommer en kritik som inte går att mota bort.

Tidigare i mina analyser har jag försiktigt berört ämnet. För landsbygdsort som Nyköping är det en stor sak att ta en 1,000 flyktingar från Syrien och Afghanistan. Hyresgästföreningen har rätt så bra kontroll över hur många och var, men kulturella aspekten är underskattad.

Under 40 års tid har svenska företag bokstavligen flyttat från Nyköping. Det har dränerat befolkningen till att bestå av skolungdomar, pensionärer och invandrare. Även må-bra-kulturen stöter på patrull av den lokala mentaliteten som inte låter sig påverkas av trender. 

Istället för att försöka hjälpa många med drogrelaterad problematik så sopas problemet under mattan och stoppas i karantän av polisen med hjälp av militär. Oftast unga män från andra delar av landet.

Der är lätt att isoleras på landsorten om närheten till få starka familjeband saknas. Överlevarna blir stora familjer med starka band. 

Att brottsstatistiken talar sitt eget språk är också ett resultat som spelar i händerna på sverigedemokraterna. Här har domstolarna gått så långt att de inte vill döma invandrare till hårda straff, utan hellre dömer de som kritiserar systemet.

Onekligen har vi en nationell situation som är värd att diskutera. Fredrik Reinfeldt bär naturligtvis ett stort ansvar för att inte ha stoppat gränserna tidigare när hundratusentals flyktingar sökte skydd  i Sverige. 

Istället blir det de bidragsberoende som stannar kvar på landsbygden. Då det sociala trygghetsnätet inte fungerar eller är för strikt blir det att fler faller ur nätet. För jobben har försvunnit och kvar finns endast låglönearbeten.

Själv minns jag min egen barndom i Motala då Electrolux blomstrade och försörjde bygden. Idag är samma område – Charlottenborg – som jag bodde i till större delen ersatt med invandrare från oroshärdarna i Mellanöstern och Afrika. 

Då gick det att bo kvar på landsbygden.

Der är alltså en stor utmaning för landsbygdsbefolkningen som sluter sig inåt för att finna tryggheten. Då blir det redan tufft för många lärare och sjukvårdspersonal som får ta hand om nykomlingarnas mest grundläggande behov.

Socialtjänsten betalar cirka 10,000 kr i ersättning till en familj som tar hand om ett flyktingbarn. Dessutom får stödfamiljen 7,000 kr till andra omkostnader. Migrationsverket har ryktet om sig att åldersbestämma snabbt till 18 år för att undvika kostsamma familjehemsplaceringar. 

Nu är stad och landsort ingen nytt tema, men den kraftfulla urbanisering – flykten till storstäderna som karaktäriseras av svaga band – har främst gällt vuxna utan barn medan småbarnsfamiljer kan kompromissa med landsorten om det går att kombinera med att större delen av arbetet sker  hemifrån. De jobben är oftast mediala. 

Så på sätt och vis har Trump rätt i sin kritik. Den politiska ledningen har abdikerat från sitt samhälleliga ansvar. Storföretagen har svikit landsbygden som dräneras på vitalitet och en avfolkad landsort håller idag på att bli fristäder för stora flyktingströmmar.

De som älskar sitt Nyköping kommer tillbaka hit efter ett långt arbetsliv på annan ort. Eller så flyttar de hit från Oxelösund som knappt har något utbud för en åldrande befolkning.