Bostadsfrågan – mer risk än reson

Bostads- och kulturanalys. Priset på bostadsrätter har stigit i Nyköping, vilket finns exempel på här. Det finns ett problem med statistiken enligt bloggaren Penates:
Ett problem med statistiken är att det inte sker en jämn fördelning av försäljningar i alla områden. Det leder till att om det sker många försäljningar i ett dyrt område så ser det ut som att priserna stiger trots att det enbart är fler försäljningar i ett dyrt område som stiger och samma sak vid försäljningar i ett billigt område.
Men synen på hyresrätt som en boendeform verkar vara förlegad. Genom att göra en stor livsinvestering så går det att få billiga lån via banken till fördelaktig ränta, som det går att köpa andra saker för. Men, frågan är hur smart det är med att bygga ett liv på lån.
Då med tanke på att vi behöver bygga 850,000 bostäder enligt Boverket. Det kommer inte finnas tillräckligt med jobb till alla flyktingar som kommer hit och vi har dessutom svårigheter att ge jobb till våra egna medborgare. Så ekvationen går ihop så länge som det det finns något att vinna på i form av skatteintäkter för kommunen och banken.
Ett annat problem är stamrenoveringar. Det finns fattiga bostadsrättsföreningar som inte har ekonomisk bärkraft till renoveringar, och tvingas därför bo i ohälsosamma hus som inte andas.
Dessutom finns det inte tillräcklig med bostadsrätter.
Onekligen behöver stat och kommun ta det sociala ansvaret på allvar igen. Men vi har inte vårvindar från en 1917 års revolution och inget kommunistiskt parti som andas vårluft som efter världskriget 1945. Däremot så finns ett starkt missnöje och många arbetare som inte får bostäder i Stockholm, där möjligheterna till att få jobb är större, men däremot en bostad är obefintliga.
I Nyköping är det lätt att få bostad, men näst intill omöjligt att få jobb. Därför flyttar också många unga härifrån, vilket leder till att befolkningen till större del består av äldre.
Det finns också gott om småstadsmentalitet, vilket bristande belysning på Lidls parkeringsplats.