Vad ska prioriteras i tider av ambivalens?

Det verkar som Turkiet, Iran och Ryssland nu kraftanstränger för att få ett slut på kriget i Syrien. I metropolen Aleppo har Islamska staten kringskurits kraftigt efter att Ryssland fällt bomber över området och kuvat rebellerna, men väljer nu en mer försonlig ton gentemot dem i denna fas. 

Omkring 25,000 civila behöver evakueras enligt Röda korset och Syriska armén varnar rebellerna att lämna med strömmen av flyktingar. FN tror att det finns 40,000 civila och 10,000 rebeller. Då enligt BBC.

Det finns anledning för president Vladimir Putin att anamma blivande president Donald Trumps vinnarkoncept. President Barack Obamas undfallenhet och ovilja att störa relationerna handlar enligt Trump om bristande förmåga i förhandlingsarbetet. Därav valet av Rex Tillerson som Secretary of State. Hans nära band till Vladimir Putin har ett värde.

Det är knappast samma sinne för affärer som finns hos regeringen som satte hela hela det politiska säkerhetsarbetet på sin spets när hamnarna Slite och Karlshamn inte rekommenderades hyras ut till ryska Nord Stream. 

150 miljoner beräknades det ge för de små kommunerna vars överskott knappast uppgår till hälften ens. Enligt Björn Rosengren är en nullitet i förhållande till landets säkerhet.

Ska regeringen kompensera med 75 miljoner vardera till dessa kommuner? Vad betyder det för de arbetslösa i dessa kommuner?

Nyköping får 53 miljoner i överskott vilket är ett gott resultat enligt kommunalrådet Urban Granström. Här finns det många munnar att mätta.

Hursomhelst så måste säkerheten komma först. Men säkerheten får aldrig bli dum. Den måste också genomföras på rätt nivå – även om amerikanarna nu försöker lämna det strikta spåret då öppenheten med nätet där kunskaper har blivit en resurs. Men en kunskapsnivå är en möjlig referens.

Vad som är viktigare än gammal unken misstänksamhet är samarbete. Det samarbetet kräver att vi ser bort från gamla konfliktzoner. Fokus ska vara på att de som inte har jobb ska få jobb.

Ensam, var nyckelordet i statsminister Stefan Löfvens jultal. Han inskärpte det och jag måste säga att jag tror på honom. Men om det lokala ryktet här i Nyköping säger att det inte finns några jobb så tror jag knappast mycket mer om region Gotland eller Karlshamn.

Sedan måste vi skilja på säkerhetsbilden och kunskapen om säkerhet. Mycket handlar om teknik och här kan vi göra mycket mer för att skapa arbetstillfällen både gentemot USA och Ryssland. Om möjligt kan vi påverkas positivt av Rex Tillerson som har en god relation med Igor Sechin, ordförande för det statliga oljebolaget Rosneft. Nivån på vinsterna för Exxon  ligger på 500 miljarder dollar, enligt New York Times

I det avseendet visar det sig att även president Barack Obama i sina bedömningar om affärer med Ryssland är missvisande. Det ger också ett nytt perspektiv på trafiken till och från Röda havet, men även arktiska området som även Kina gör anspråk över att exploatera efter att isen gjort det möjligt med transporter över vatten.