Sverige näst sist i medieförtroende

2016-04-07

Det borde vara en självklar kritik att återspegla i dagens agenda i media. Edelman Trust Barometer publicerar en förtroendemätning. Inte vilken som helst, utan av tredje makten som sällan låter sig navelskådas.

I Sverige har vi två grundlagar som är tänkta att uppmuntra och skydda publicering. Tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlag. Vi har mängder av dagstidningar, kvällstidningar, veckotidningar och månadstidningar. Trots kvantiteten av text som publiceras i medierna är förtroendet extremt lågt.

Nu skriver DN Kultur att ”tuppfäktning för tuppfäktnings skull brukar vi ju anklaga andra för, italienare exempelvis, de pekar vi gärna finger på.” I sammanhanget kritiseras SVT:s förutsägbara upplägg av debatt. Men, hur förutsägbara är pappersmedierna i Sverige?

I sammanhanget har italienarna större förtroende för sina medier (50) jämfört med Sverige (31). Till och med medierna i Storbritannien slår oss (36). I 30-klubben finns även Irland (39) och Japan (38) plus Frankrike (38), Ryssland (38) och Polen (34). Alla slår Sverige.

Förra kultur- och idrottsministern Lena Adelsohn Liljeroth har ställt sig i ledet av mediekritiken. Hon anklagar medierna för att mörka baksidorna av invandringen och läser sanningen på Avpixlat. Tja, Eskilstuna-Kurirens tf chefredaktör Eva Burman skräder inte med orden: ”Den agendan stavas rasism. Eller neofascism. Eller, för all del, ren ondska”.

Högst förtroende för medierna i Europa har folket i Nederländerna (55).