Med en fart på cirka en knop

Idag kunde ÖB Sverker Göranson bekräfta att en ubåt och flera farkoster kränkt svensk territorium. Med sig på presskonferensen deltog även statsminister Stefan Löfven och försvarsminister Peter Hultqvist. Löfven säger att det är oacceptabelt och att försvars- och säkerhetsfrågan är prioriterad.

Mycket av dagens svenska försvarspolitik är idag samarbete. Över partigränser men även nationellt till Finland och de nordiska länderna och Nato.

Själv tycker jag det är viktigt med öppenhet så långt det går, vilket försvarsminister Peter Hultqvist förordar i en sekretesstung försvarsorganisation.

Här är det viktigt också att öka och förbättra den svenska förmågan. Att kunna bedriva ubåtsjakt via helikoptrar efterfrågas, men även försöka lägga sensorer på strategiskt utvalda platser som möjliggör en bevakning 24/7. Ett inbrottslarm under vatten helt enkelt.

För det säger sig väl självt att jakten går att bedriva elektroniskt med den senaste tekniken.

Hur som helst var det viktigt att statsminister Stefan Löfven tog upp frågan i en offentlig miljö och kraftigt tog avstånd från kränkningarna från främmande makt. Hur presskonferensen kommer att tas emot är värt att reflektera kring i efterhand.

Att det rör sig om en liten undervattensfarkost råder inget större tvivel om. Särskilt bråttom har främmande makt inte haft i våra skärgårdar.

Däremot har vi bråttom att förbättra vårt försvar och stärka dess legitimitet. Även hedra de som gjort en insats för vårt land.

Media: DN, DN, CNN