Tre magra och tre feta år i försvarsbudgeten

Ibland räcker det med två bilder för att se skillnaden mellan Alliansen och de rödgröna.


Så här så Anders Borgs budget ut:
Screen Shot 2014-10-23 at 2.16.28 PM

Och Magdalena Andersson:
Screen Shot 2014-10-23 at 2.16.06 PM

För mig som följt försvarsfrågor via bloggen kan lugnt se en tydlig skillnad.

2015 med Magdalena Andersson:
Screen Shot 2014-10-28 at 9.41.50 AM

2014 med Anders Borg:
Screen Shot 2014-10-28 at 9.48.35 AM

Det är en höjning med 1 392 330 000 kronor. Inte en helt obetydlig summa och dessutom med miljöpartiet i regeringsställning. Dessutom den största ökningen på minst fem år.

Hur såg det då ut tidigare?

2013:
Screen Shot 2014-10-28 at 9.59.56 AM

2012:
Screen Shot 2014-10-28 at 10.02.34 AM

2011:
Screen Shot 2014-10-28 at 10.05.45 AM

2010:
Screen Shot 2014-10-28 at 10.08.45 AM

Här blir det tydligt hur Alliansen prioriterade förra mandatperioden 2011-2014. Budgetåren 2010, 2011 och 2012 var tre mycket dystra år för försvarsmakten. Inför valet 2014 var det uppenbart att försvarsbudgeten skulle öka, men inte helt säkert att den positiva trenden skulle fortsätta efter en rödgrön valvinst, vilket den nu gjort.

Nu finns det några viktiga slutsatser att dra:

1. Att försvarsmakten själva tar steget ut till offentligheten med ökad öppenhet har alltså genererat i en positiv ekonomisk trend.

2. Med miljöpartiet i regeringsställning kommer det säkert finnas en betydlig avsikt att främja fred och öka insynen och medvetenheten i försvarsindustrin.

3. Behovet av folkförankring är efterlängtad.

Försvarsminister Peter Hultqvist säger till Ekot, via SvD, angående värnplikten:

Vi måste hitta vägar så att vi breddar den folkliga förankringen. Det nuvarande systemet är liksom ingen långsiktig garanti för att det finns en bred folklig förankring, men också kunskap bland svenska folket om hur man hanterar krissituationer oavsett om de är militära eller civila. Här måste det finnas en grundkunskap enligt vår uppfattning.

Debatten kommer också präglas av breda uppgörelser än i stora konfrontationer, menar Hultqvist.

Den stora frågan är är hur den folkliga förankringen kommer att se ut i framtiden. En utredning är beställd. Var den landar är svår att föregripa, men tanken att fler människor ska delta i försvarsmakten inre angelägenheter är positivt. Det rimmar fint med en bred uppslutning kring försvarsfrågor.