Nytt ljus i Löfvens regeringsförklaring

Igår blev Stefan Löfven formellt sett statsminister och presenterade sina ministrar. En stor dag för alla arbetslösa som sett sinade inkomster och allt färre jobb och en stor dag för alla sjuka som fått se sina ekonomier förstörda. En stor dag på många sätt.

Det som 2006 skulle bli en politik för att stärka drivkrafterna till människors vilja till att etablera sig på arbetsmarknaden blev något annat. Incitament blev Reinfeldts melodi, men resulterade i en kraftig utslagning där djärva Fas 3-företag som såg en möjlighet att tjäna pengar på långtidsarbetslösa, vilket vanliga företag ratade.


För Stefan Löfvens regering gäller det att etablera framtidstro i regeringen. Hitta nya vägar som är bättre än de Fredrik Reinfeldt hittade. Fas 3 passade bäst bland frivilligorganisationer som redan samlar många som jobbar på fritiden med sin favoritsyssla.

Ekonomiskt blev det inte bättre, utan sämre eftersom Fas 3:are inte får någon extra inkomst utöver sitt bidrag. Fas 3 blev ett område där martyrkomplexet hägrade som en illusion i tortyrkammaren, vilket symptomatiskt fick frikyrklig prägel i statsminister Reinfeldts tillsättning av hans sista arbetsmarknadsminister.

Äldre fick mer frihet medan de yngre behövde fler regler och styrning, vilket var svårare att uppfylla. Därför blev Fas 3 en flopp för de unga vilket SSU fick moderpartiet med sig i viktiga förslag som riktar sig mot ungdomsarbetslösheten.

Alla unga kan ju inte jobba på obekväma arbetstider, vilket varit Fredrik Reinfeldts melodi. De unga är också värda att ha en fritid.

Sjuka människor blev åksjuka av den politik som Reinfeldt förespråkade i sin skumpande regeringsbuss. Han kunde heller inte bota de sjuka, än mindre motivera alla av dem, men däremot blev de många sura och slutligen förtvivlade och började äta antidepressiva medel som godis.

Den nya regeringen har flera utmaningar. Jag delar inte mediernas åsikter att den är svag, däremot kommer de förslag som läggs fram i propositioner vara ett resultat av hårt samarbete inom och över partigränserna, där SD kommer att uteslutas så långt som möjligt. Vad det innebär är svårt att säga idag.

Däremot vet jag att många viktiga beslut fattas inom regeringen. I stort sett kommer riktlinjerna till viktiga myndigheter som försäkringskassan och arbetsförmedlingen att reformeras till grunden. Det ska också bli spännande att följa utvecklingen med det nya innovationsråd Stefan Löfven vill knyta nära statsministerposten.

Folkförankringen inom försvarsmakten är viktig att upprätta. Myndigheten behöver få bredare underlag ur befolkningen för att rekrytera till nya värnpliktiga. Även innehållet behöver moderniseras för civila ändamål.

Konflikten mellan palestinier och israeler får också lite nytt ljus i Löfvens regeringsförklaring. Hitintills har endast militära maktmedel fungerat på plats som parterna lyssnat på, vilket ställer frågor hur solidaritet, jämställdhet, frihet och rättvisa ska leta sig fram i en konflikt som färgas av misstro, misstänksamhet, illvilja och ilska. Lösningen är två stater vid sidan om varandra.