Små klasser är inte gratis

Idag presenterar TV4/Novus en mätning där Alliansen ökar från 38,1 till 41,3. Väljarna är besvikna på Alliansen, främst moderaterna, vilket märks i dagens mätning från TV4/Novus.


Vad har hänt med skolan? Lagom till val vill utbildningsminister Björklund ha ordningsomdömen. Ordning och arbetsro som bidrar till mindre koncentrationsproblem.

Nu lite om rådande villkor.

Men om skolan ska gå i vinst blir klasserna större och lärarna färre. Eller om kommunen behöver spara rationaliseras skolan på samma sätt.

Det är därför viktigt med det politiska budskapet från socialdemokraterna att skolan behöver mer pengar. För små klasser kostar. Skattesänkningar är inte vägen för framtidens skola. Fristående skolor ska heller inte kunna dra ner på personal och löner jämfört med den kommunala skolan. Öppna böcker och ekonomi ska redovisas på såväl koncern- och enhetsnivå och kommunen ska ha makt att avgöra om en ny friskola ska få starta upp.

För att gå i vinst räknas det på per betald elev. För årskurs 1-6 ligger det mellan 66 000 – 74 000 kronor per elev och år. Årskurs 7-9 mellan 79 000 – 86 000 kronor. Bidrag till gymnasieskolor ligger mellan 73 000 – 157 000 kronor.

Friskolan ligger på rikssnittet ligger på 14 procent och 25 procent för gymnasiet.

IMG_3466.JPG